Ovaj tekst ima za cilj da vas povede na jedno zanimljivo putovanje kroz hemijski izmenjena stanja svesti. Ovo putovanje u mom slučaju traje (uz kraće prekide) nekih 15 godina i polako se približava kraju jer smatram da sam dovoljno naučila iz njega. ahvaljujući svom karakteru koji se bazira na kombinaciji velike radoznalosti i samokontrole…